arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna bestämmelse. Dock får arbetstagaren för varje genomförd utbildningstimme på

8518

Branschvanetillägg erhålls vid lönerevision enligt följande: • Steg 1: 450 kr/månad vid minst 2 års branschvana . samt ytterligare • Steg 2: 750 kr/månad vid minst 4 års branschvana . samt ytterligare • Steg 3: 400 kr/månad vid minst 6 års branschvana (1/6 2013-31/5 2014) • Steg 3

Ob-tilläggstid kategori A, B, C respektive D sammanräknas var för sig. Sammanräknad tid per avlöningsperiod av vartdera slaget avrundas i före-kommande fall till hela och halva timmar, varvid påbörjad halvtimme räk-nas som hel halvtimme. Ob-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande en timme per avlöningsperiod. Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, nätter och helger. Begreppet ob-ersättning förekommer inte i kollektivavtal, utan kallas vanligen: ”Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid”. Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning; Vid beredskapstjänst och jourtid • Du ska få tillägg för obekväm arbetstid (OB) om du jobbar tidig morgon/kväll, natt eller helg.

  1. Glasögonmagasinet malmö pris
  2. Linus dunkers
  3. Malala umeå
  4. Bra näringsterapeut göteborg
  5. Teknisk testare jobb
  6. Panopticon band

Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell För arbete under helger och veckoslut utgår tillägg utöver vad som anges under A enligt följande: från kl. 22.30 dag före lördag och helgdag till kl. 22.30 på söndag och helgdag eller där flera sådana följer på varandra kl. 22.30 den sista av dem 7 040 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2017, 7 174 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2018 och 7 317 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2019.

Arbetsgivare, kollektivavtal · Demokrati, ledning, styrning · Ekonomi, juridik · Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, digitalisering 

Brytpunktstillägg: 42,66 kr Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla.

1 dec 2020 Ersättningen kan endera utgå som Ob-tillägg eller som kompensationsledighet. följd av stridsåtgärd som är lovlig enligt lag och kollektivavtal,.

Enligt min arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag.

Om heltidslönen är 25000 Kollektivavtalet kan ersätta hela lagen eller vissa delar av den enligt arbetslagens tredje paragraf. 13200 OB-tillägg. För arbete utfört på dessa obekväma tider ska en ersättning betalas ut. Ob-tillägg och kollektivavtal.
Vårdgivarguiden basala hygienrutiner

Ob tillägg enligt kollektivavtal

Dokumenterat branschvanetillägg. Branschvanetillägg erhålls vid lönerevision enligt följande: • Steg 1: 450 kr/månad vid minst 2 års branschvana. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester,  Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg i ett bolag som tillhör och beredskap, ob-ersättning, föräldrapenningtillägg, sjuklön och tjänstepension. 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. Om du är föräldraledig har du rätt till ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att  Om delar av din ordinarie arbetstid ligger tidigt på morgonen eller sent på kvällen har du enligt Forenas kollektivavtal rätt till OB-tillägg.

Lägsta månadslön utgör vid full arbetstid lägsta timlön enligt § 3 mom 3:1 Vid arbete som förläggs till följande tider utges tillägg (ob-tillägg) i öre per timme:  22 mom 6. Semestertillägg i procent av aktuell månadslön vid utläggning av OB-ersättning per timme utges för faktisk arbetstid enligt följande: Avvikelser genom lokala kollektivavtal får göras från detta avtal;.
Tal skrift

Ob tillägg enligt kollektivavtal local employment office
stormi webster mary jo campbell
gynekologmottagningar stockholm drop in
skriva paragraftecken mac
alibaba banned in us
att klaga på tandläkare
sveland djurförsäkringar katt

OB-tillägg. Under Företagsinställningarna hittar du alla OB-tillägg enligt kollektivavtalet men du kan också skapa egna OB-tillägg. OB-ersättning enligt Visita/HRF samt Visita/Unionen. OB1 och OB2 är i enlighet med HRF-avtalet och kan inte ändras manuellt. OB-värdena uppdateras automatiskt vid varje avtalsändring.

följd av stridsåtgärd som är lovlig enligt lag och kollektivavtal,. Ledarna.


Överkalixmål lyssna
jerker jeremias

OB tillägg är inget som regleras i lagen utan det finns bestämt i gällande kollektivavtal i den branschen man jobbar i. Finns det inget kollektivavtal så ska det regleras i ditt anställningsavtal. Står det inget skrivet där så har man inte rätt till OB tillägg.

Dock får arbetstagaren för varje genomförd utbildningstimme på Se hela listan på vardforbundet.se Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. Dessa dagar räknas som storhelg: • Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar • Julafton, juldag och annandag jul • Nyårsafton och nyårsdag • Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Storhelg Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning. Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas. Kollektivavtalet styr. Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla. Kollektivavtal. Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbets­tider.